Disclaimer

1. Benamingen

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 – de eigenaar: de eigenaar van de website;

– gebruik(en): alle denkbare handelingen;

– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

– de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Instemmen disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

3. samenstelling content

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

 

4. links

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

 

5. Intellectuele rechten

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

 

6. Toestemming gebruik content

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.